Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Gdańsku

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 14 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji
Komisarza Wyborczego w Gdańsku

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Gdańsku od dnia 14 sierpnia 2017 r. do dnia 25 sierpnia 2017 r. Pani Mirosławie Torłop — Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:16-08-2017 12:27
    Wprowadził:Jacek Zieliński