Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Elblągu

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji
Komisarza Wyborczego w Elblągu

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Elblągu od dnia 21 sierpnia 2017 r. do dnia 12 września 2017 r. Panu Adamowi Okrucińskiemu — Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:16-08-2017 15:57
    Wprowadził:Jacek Zieliński