Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu od dnia 11 września 2017 r. do dnia 16 września 2017 r. Pani Marii Ziębie — Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:28-08-2017 14:27
    Wprowadził:Marcin Lisiak