Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Koszalinie

Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Koszalinie


Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Koszalinie:
1)    od dnia 17 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. Panu Przemysławowi Żmudzie
– Sędziemu Sądu Okręgowego w Koszalinie;
2)    od dnia 8 sierpnia 2017 r. do dnia 25 sierpnia 2017 r. Pani Elżbiecie Radomskiej
– Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:14-07-2017 13:20
    Wprowadził:Grzegorz Gąsior