Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Szczecinie

Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Szczecinie

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Szczecinie od dnia 24 lipca 2017 r. do dnia 1 września 2017 r. Panu Waldemarowi Gorzyckiemu
– Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:14-07-2017 13:27
    Wprowadził:Grzegorz Gąsior