Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Gorzowie  Wielkopolskim od dnia 17 lipca 2017 r. do dnia 11 sierpnia 2017 r. Pani Dorocie Jurczyńskiej – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:30-06-2017 13:51
    Wprowadził:Marcin Lisiak