Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego we Wrocławiu

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji
Komisarza Wyborczego we Wrocławiu

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego we Wrocławiu od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r. oraz od dnia 21 sierpnia 2017 r. do dnia 28 sierpnia 2017 r. Panu Tomaszowi Szczepańskiemu – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:03-07-2017 11:37
    Wprowadził:Grzegorz Gąsior