Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy od dnia 23 czerwca 2017 r. do dnia 28 czerwca 2017 r. oraz od dnia 17 lipca 2017 r. do dnia 4 sierpnia 2017 r. Panu Adamowi Dyli — Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:14-06-2017 14:54
    Wprowadził:Marcin Lisiak