Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku od dnia 10 do 14 kwietnia  2017 r. oraz od dnia 2 do 9 maja 2017 r. Panu Witoldowi Niemkowiczowi – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:05-04-2017 12:52
    Wprowadził:Marcin Lisiak