Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego we Włocławku

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji
Komisarza Wyborczego we Włocławku

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego we Włocławku od dnia 20 lipca 2017 r. do dnia 7 sierpnia 2017 r. Panu Jackowi Kraszewskiemu – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:12-07-2017 11:54
    Wprowadził:Jacek Zieliński