Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach II

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach II

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 § 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Kielcach II od dnia 13  marca  2017 r. do dnia 17 marca 2017 r. Pani Bożenie Fabrycy – Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach I.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:27-02-2017 13:39
    Wprowadził:Marcin Lisiak