• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zakresu danych jakie ma zawierać lista wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania
  Informacja o przygotowaniach do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenach objętych klęską powodzi
 • Informacja o ważności oddanego głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie tzw. "ciszy wyborczej"
 • Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.
  Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010 r.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru upoważnienia dla mężów zaufania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PRZYPOMINA .....
  INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ O DACIE GŁOSOWANIA W OBWODACH UTWORZONYCH ZA GRANICA W PONOWNYM GŁOSOWANIU