Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie udziału w głosowaniu wyborców, którzy opuszczą szpital lub dom pomocy społecznej przed dniem ponownego głosowania

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, iż osoby, które zostały ujęte w spisie wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, a następnie opuszczą szpital lub dom pomocy społecznej przed dniem ponownego głosowania są dopisywane do spisu wyborców w miejscu ich stałego zamieszkania przez obwodową komisję wyborczą, jeśli udokumentują obwodowej komisji wyborczej fakt opuszczenia szpitala w podanym wyżej terminie.
Nie ma przy tym znaczenia, czy wyborca opuścił szpital w okresie pomiędzy pierwszym głosowaniem, a ponownym głosowaniem, czy też wcześniej.
Wyborca przedkładający dokument potwierdzający fakt opuszczenia szpitala nie musi przedstawiać obwodowej komisji wyborczej zaświadczenia o prawie do głosowania.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 13:14
    Wprowadził:Bartosz Goździk