Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie głosowania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w ponownym głosowaniu

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że w dniu ponownego głosowania komisja dopisuje do spisu wyborców i umożliwia głosowanie osobie przedkładającej wyłącznie zaświadczenie o prawie do głosowania wydane na ponowne głosowanie, które to zaświadczenie zatrzymuje i dołącza do spisu czyniąc w rubryce „Uwagi" adnotację „Z 4.VII.".
Zatem, niedopuszczalne jest wydanie przez komisję wyborcy karty w dniu ponownego głosowania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu 20 czerwca 2010 r., niezależnie od przyczyny posiadania takiego zaświadczenia.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 13:15
    Wprowadził:Bartosz Goździk