• OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 5 LIPCA 2010 R. O WYNIKACH PONOWNEGO GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 2 LIPCA 2010 R W SPRAWIE "CISZY WYBORCZEJ"
 • KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 24 CZERWCA 2010 R.
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o kandydatach uczestniczących w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 21 CZERWCA 2010 R. O WYNIKACH GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2010 R.
  KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 czerwca 2010 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. do godz. 13.00 wydano karty d
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 czerwca 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 czerwca 2010 r. o wydawaniu zaświadczeń o prawie do głosowania
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. o sposobie, miejscu i czasie prowadzenia kampanii wyborczej
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.