Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 2010 r. o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

ZPOW-640-24/10

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że na podstawie art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.1)) w dniu 29 kwietnia 2010 r. przyjęła zawiadomienia o utworzeniu następujących komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Szpryngiela z siedzibą w Dębowej, ul. Główna 2, 47-208 Reńska Wieś;

2) Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ludwika Wasiaka z siedzibą w Łodzi, ul. Czernika 1A m. 9;

3) Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Franciszka Wójcika z siedzibą w Rumi, ul. Wiejska 8;

4) Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 9.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 12:06
    Wprowadził:Bartosz Goździk