• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2005 r. w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 38 z siedzibą w Gdańsku, powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 p
 • Sprawozdanie w wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października i w dniu 23 października 2005 r.
  Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 9 października 2005 r. o godzinie 20.20
 • Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 7 października 2005 r. o godz. 12.00
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2005 r. w sprawie skreślenia Macieja Mariana Giertycha z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej