• Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 października 2005 r. o kandydatach uczestniczących w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 października 2005 r. o kandydatach uczestniczących w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 00:17 w dniu 10 października 2005 r.
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2005 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 01:30 w dniu 10 października 2005 r.
  Uzupełnienie do informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2005 r. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 października 2005 r.
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2005 r. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 października 2005 r.
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2005 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 • Zasady przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 9 i 23 października 2005 r.