• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2005 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 10.30 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 23:00 w dniu 9 października 2005 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 23:25 w dniu 9 października 2005 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 października 2005 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 16.30 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2005 r. o skreśleniu Macieja Mariana Giertycha z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2005 r. o skreśleniu Daniela Tomasza Podrzyckiego z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2005 r. w sprawie udziału osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2005 r. o skreśleniu Zbigniewa Eugeniusza Religi z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2005 r. w sprawie udziału mężów zaufania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2005 r. o skreśleniu Włodzimierza Cimoszewicza z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.