Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2005 r. w sprawie udziału mężów zaufania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z licznymi pytaniami, Państwowa Komisja Wyborcza, wyjaśnia, co następuje.

Mężowie zaufania działają z upoważnienia pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a istota ich funkcji polega na obserwowaniu przebiegu głosowania i ustalania jego wyników. Uprawnieni do pełnienia tej funkcji są zatem przedstawiciele komitetów wyborczych kandydatów uczestniczących w wyborach.

Pełnomocnicy komitetów wyborczych niezarejestrowanych kandydatów oraz kandydatów skreślonych z listy kandydatów nie są więc uprawnieni do zgłoszenia mężów zaufania do komisji wyborczych. W wypadku wydania takich upoważnień, przewodniczący właściwej komisji wyborczej nie może dopuścić tych osób do wykonywania czynności mężów zaufania.

Odpowiednio, w głosowaniu ponownym prawo zgłoszenia mężów zaufania przysługuje tylko pełnomocnikom komitetów wyborczych tych dwóch kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej, którzy biorą udział w tym głosowaniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 14:33
    Wprowadził:Bartosz Goździk