Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2005 r. w sprawie udziału osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Państwowa Komisja Wyborcza w związku z wieloma pytaniami wyjaśnia, że mimo iż ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) nie przewiduje możliwości dopisywania się osób niepełnosprawnych do spisów wyborców w wybranych obwodach głosowania, w których znajdują się lokale obwodowych komisji wyborczych przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, należy umożliwić tym osobom skorzystanie z tego udogodnienia, podobnie jak w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Państwowa Komisja Wyborcza stoi na stanowisku, że ponieważ zdecydowana większość lokali obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu będzie wykorzystywana również w wyborach Prezydenta, należy je wykorzystać tak, aby w jak największym stopniu ułatwić wyborcom niepełnosprawnym skorzystanie z praw wyborczych.

Wyborcy tacy powinni składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranych obwodach najpóźniej do 10 dnia przed głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina również, że mogą oni skorzystać z możliwości otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania i na tej podstawie zostać dopisanym przez obwodową komisję wyborczą do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 14:35
    Wprowadził:Bartosz Goździk