• Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005 r. do Przewodniczących Rad Gmin, Rad Miejskich, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast o umożliwienie, osobom mającym trudności w dotarciu do lokalu obwodowej komisji wyborczej, wzięcia udziału w
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie podwyższenia kwoty wydatków komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielania pożyczek przez partię polityczną komitetowi wyborczemu kandydata na Prezydenta RP.
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie prowadzenia kampanii wyborczej
  APEL PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 lipca 2005 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2005 r. o zasadach prowadzenia i finansowania agitacji na rzecz upowszechniania celów programowych partii politycznej w okresie kampanii wyborczej
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów i wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2005 r. o przyjmowaniu zgłoszeń komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2005 r. o sposobie, miejscu i czasie prowadzenia kampanii wyborczej