Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2005 r. o zasadach prowadzenia i finansowania agitacji na rzecz upowszechniania celów programowych partii politycznej w okresie kampanii wyborczej

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 13 czerwca 2005 r.
o zasadach prowadzenia i finansowania agitacji na rzecz upowszechniania celów programowych partii politycznej w okresie kampanii wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że wszelkie formy popularyzacji partii, która samodzielnie uczestniczy w wyborach tworząc komitet wyborczy, a także partii, które zawiązały koalicję wyborczą, z dniem otrzymania potwierdzenia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego mogą być prowadzone w okresie kampanii wyborczej wyłącznie na zasadach, w czasie i miejscach określonych przepisami Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP. Oznacza to, że materiały reklamowe, powinny być opatrzone nazwą komitetu wyborczego i mogą być finansowane wyłącznie ze środków Funduszu Wyborczego partii, przekazywanych do dyspozycji komitetowi wyborczemu na jego odrębny rachunek bankowy.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się do partii politycznych o stosowanie analogicznych zasad postępowania w ramach działalności statutowej również w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 14:04
    Wprowadził:Bartosz Goździk