Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielania pożyczek przez partię polityczną komitetowi wyborczemu kandydata na Prezydenta RP.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielania pożyczek przez partię polityczną komitetowi wyborczemu kandydata na Prezydenta RP


Partia polityczna, jako osoba prawna, zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, ze zm.) może przekazywać środki na cele kampanii wyborczej prowadzonej przez komitet wyborczy kandydata na Prezydenta RP. Należy przez to rozumieć wsparcie finansowe bezzwrotne, w wysokości nielimitowanej,  na co wskazuje ust. 6 wymienionego wyżej artykułu ustawy.

Należy mieć na uwadze, że w świetle przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, ze zm.) udział partii politycznej w finansowaniu wyborów Prezydenta RP musi odbywać się w trybie i w sposób określony w art. 35 ust. 1 i 2 tej ustawy. Partia polityczna musi posiadać Fundusz Wyborczy, z którego środki przekazywane są na rachunek bankowy komitetu wyborczego.

Zarówno przepisy ustawy o partiach politycznych, jak i ustawy o wyborze Prezydenta, nie przewidują innej możliwości wsparcia finansowego przez partię polityczną, jak tylko przekazanie środków z Funduszu Wyborczego. Nieuprawnione jest w związku z tym pozyskanie pożyczki od partii politycznej jako źródła finansowania kampanii wyborczej kandydata na Prezydenta RP.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 14:33
    Wprowadził:Bartosz Goździk