• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2005 r. dla Polskiej Agencji Prasowej
    Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach ważności głosu oddanego na karcie do głosowania, na której pozostaje nazwisko kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skreślonego z listy kandydatów
    PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ...
  • JAK GŁOSOWAĆ ......