Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach ważności głosu oddanego na karcie do głosowania, na której pozostaje nazwisko kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skreślonego z listy kandydatów

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o warunkach ważności głosu oddanego na karcie do głosowania, na której pozostaje nazwisko kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skreślonego z listy kandydatów


Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 47a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219), informuje:

głos jest nieważny w razie postawienia na karcie do głosowania znaku „X” tylko w kratce obok nazwiska skreślonego kandydata.

Informacja o skreśleniu kandydata, którego nazwisko pozostaje na karcie do głosowania, jest umieszczona w lokalu wyborczym.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 14:10
    Wprowadził:Bartosz Goździk