Wyjaśnienia dotyczące identyfikatorów używanych przez mężów zaufania w dniu wyborów

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2011 r. dotyczące identyfikatorów używanych przez mężów zaufania w dniu wyborów (ZPOW-503-239/11)

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, wyjaśnia, co następuje.

Podczas obecności w lokalu wyborczym mężowie zaufania zobowiązani są do noszenia identyfikatorów. Mogą one zawierać wyłącznie imię (imiona), nazwisko, funkcję („mąż zaufania”) oraz nazwę komitetu wyborczego, który wyznaczył męża zaufania. Identyfikatory nie mogą zawierać żadnych elementów kampanii wyborczej. W związku z tym, niedopuszczalne jest umieszczanie na nich symbolu graficznego komitetu wyborczego lub partii, która utworzyła ten komitet.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie wyjaśnia, że identyfikatory dla mężów zaufania zapewniają komitety wyborcze.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 8:48
    Wprowadził:Bartosz Goździk