Wyjaśnienia w sprawie korzystania z nieodpłatnych usług przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie korzystania z nieodpłatnych usług przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (ZKF-503-8/11)

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2011 r.

       PAŃSTWOWA 
KOMISJA WYBORCZA
     (ZKF-503-8/11)

 

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z art. 132 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) komitetom wyborczym nie wolno przyjmować wartości niepieniężnych, z wyjątkiem nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne.

Powyższe oznacza, że komitety wyborcze nie mogą przyjmować żadnych darowizn rzeczowych, a usługi inne niż rozpowszechnianie plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne mogą być świadczone na rzecz komitetu wyborczego wyłącznie odpłatnie. Wydatki ponoszone przez komitety wyborcze w związku z zarządzonymi wyborami są pokrywane z ich źródeł własnych (art. 126 Kodeksu wyborczego).

Naruszenie zakazu określonego w art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego stanowi występek określony w art. 507 Kodeksu wyborczego, zagrożony grzywną od 1 000 do 100 000 złotych.

 


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 8:58
    Wprowadził:Bartosz Goździk