Oświadczenie

Oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie prowadzenia kampanii wyborczej (ZPOW-557-15/11)

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2011 r.

       PAŃSTWOWA 
KOMISJA WYBORCZA
    ZPOW-557-15/11

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z nagłośnionymi w ostatnich dniach przez środki społecznego przekazu niektórymi wypadkami wypowiedzi i zachowań uczestników kampanii wyborczej, zwraca się do wszystkich osób, komitetów wyborczych oraz innych podmiotów uczestniczących w procesie wyborczym z apelem o przestrzeganie umiaru w ramach prowadzonych działań agitacyjnych. Państwowa Komisja Wyborcza pozostaje w przekonaniu, że nawet najbardziej krytyczne opinie i oceny, przedstawiane w tzw. kampanii negatywnej, powinny być wyrażane przy użyciu słów i środków ekspresji, które nie naruszają dobrze pojętych granic kultury politycznej, a tym bardziej przepisów prawa. Ostre i pryncypialne spory programowe nie powinny wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych, w tym przede wszystkim godności, poddawanych krytyce przeciwników politycznych. Uczestnicy dyskursu publicznego korzystając w kampanii wyborczej z wolności słowa, powinni pamiętać także o odpowiedzialności za słowo. Przypomnienia wymaga również to, że zgodnie z art. 109 § 3 Kodeksu wyborczego materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej, a zatem ich publiczne niszczenie sprzeczne jest nie tylko ze standardami kulturowymi.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 8:59
    Wprowadził:Bartosz Goździk