Wyjaśnienia w sprawie wskazywania zawodu w zgłoszeniu listy kandydatów na posłów lub kandydata na senatora w przypadku kandydata zajmującego stanowisko kierownicze lub zatrudnionego w administracji rządowej lub samorządowej

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wskazywania zawodu w zgłoszeniu listy kandydatów na posłów lub kandydata na senatora w przypadku kandydata zajmującego stanowisko kierownicze lub zatrudnionego w administracji rządowej lub samorządowej (ZPOW-503-107/11)


Warszawa, dnia 25 sierpnia 2011 r.


                       SEKRETARZ
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
                 ZPOW-503-107/11

W zgłoszeniu listy kandydatów na posłów lub kandydata na senatora, w przypadku kandydata zajmującego stanowisko kierownicze lub zatrudnionego w administracji rządowej lub samorządowej jako jego zawód dopuszczalne jest podanie informacji odpowiednio „pracownik administracji rządowej” lub „pracownik samorządowy”. Podanie natomiast zajmowanego stanowiska czy funkcji sprawowanej przez daną osobę (np. „wójt”, „minister”, „starosta”, „radny”) stanowi wadę zgłoszenia.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie przypomina, że może być podany tylko jeden zawód danego kandydata. Jeżeli w zgłoszeniu podano więcej niż jeden zawód, okręgowa komisja wyborcza powinna wezwać osobę zgłaszającą listę lub osobę zgłaszającą kandydata do usunięcia wady zgłoszenia.

 

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej: Kazimierz Wojciech Czaplicki

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 9:00
    Wprowadził:Bartosz Goździk