Stanowisko w sprawie prowadzenia agitacji wyborczej w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

Stanowisko w sprawie prowadzenia w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP agitacji wyborczej  w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych (ZPOW-557-3/11)

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2011 r.

        PAŃSTWOWA 
KOMISJA WYBORCZA
     ZPOW-557-3/11

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. TK 9/11 (Dz. U. Nr 149, poz. 889), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał m. in. za niezgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawę z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 26, poz. 134), wyjaśnia, co następuje.

W wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. agitacja wyborcza w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych może być prowadzona w trybie i na zasadach ogólnych określonych w rozdziale 13 Kodeksu wyborczego, z wyłączeniem jednak przepisów, które zostały z mocy powyższego wyroku usunięte z systemu prawnego, a więc m. in. art. 116 oraz art. 119. Przy prowadzeniu tej agitacji należy natomiast uwzględniać przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.).

Należy ponadto mieć na uwadze okoliczność, że agitację wyborczą można prowadzić od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 105 § 2 Kodeksu wyborczego), zaś stosownie do art. 136 Kodeksu wyborczego, wydatki komitetu wyborczego na agitację wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy, w tym w prasie w rozumieniu ustawy – Prawo prasowe (a więc również w programach radiowych i telewizyjnych) nie mogą przekraczać 80% limitu tych wydatków, ustalonego w sposób określony w art. 199 i 259 Kodeksu wyborczego.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 9:14
    Wprowadził:Bartosz Goździk