Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r.

w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 9 maja 2011 r.

w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 w związku z art. 262 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz. 134) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Pieczęcią okręgowej komisji wyborczej właściwej dla okręgu wyborczego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i okręgów wyborczych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji ustaloną w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz. 134), z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. 1. W pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie:

1) właściwej dla okręgu wyborczego nr 12 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "I",

2) właściwej dla okręgu wyborczego nr 13 do Sejmu, dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "II";

2. W pieczęci Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie:

1) właściwej dla okręgu wyborczego nr 19 do Sejmu dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "I",

2) właściwej dla okręgu wyborczego nr 20 do Sejmu, dodaje się, po nazwie siedziby Komisji, cyfrę "II".

§ 3. Pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 15:47
    Wprowadził:Bartosz Goździk