Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia w mediach społecznej kampanii na rzecz frekwencji wyborczej w wyborach

Państwowa Komisja Wyborcza  wyjasnia:

Prowadzenie akcji mającej wyłącznie na celu zachęcanie wyborców do udziału w głosowaniu w zarządzonych wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, bez preferowania jakichkolwiek list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów, nie stanowi kampanii wyborczej, w rozumieniu art. 95 i art. 108 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr. 46, poz. 499, z późn. zm.).

Oznacza to, że w akcji tej nie mogą być publicznie prezentowane osoby reprezentujące określone komitety wyborcze lub kandydujące w wyborach. Publiczny udział takich osób w planowanej akcji stanowiłby bowiem swoistą formę agitacji na rzecz określonych okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów, naruszającą zasadę wyłączności komitetów wyborczych do prowadzenia kampanii wyborczej i jej finansowania z własnych środków.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:50
    Wprowadził:Bartosz Goździk