Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie prowadzenia kampanii wyborczej

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi pytaniami, czy zgodne z prawem jest prowadzenie kampanii wyborczej przez dwa odrębne komitety wyborcze, polegające na wytworzeniu i rozpowszechnianiu wspólnej ulotki wyborczej, przy założeniu że koszty zostaną poniesione proporcjonalnie przez obydwa komitety, uprzejmie wyjaśnia.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz.U. Nr 46, poz. 499, ze zm.) komitety wyborcze prowadzą kampanię wyborczą na zasadzie wyłączności i w związku z tym finansują kampanię wyborczą z własnych źródeł (art. 108) oraz samodzielnie rozliczają się z dochodów i wydatków poniesionych na kampanię wyborczą w sprawozdaniu wyborczym (art. 120 ust. 1). Każdy z komitetów dysponuje limitem wydatków, ustalonym na podstawie art. 114 Ordynacji, w tym limitem wydatków na kampanię wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy (art. 115).

W przypadku rozliczania kosztów kampanii wyborczej niezbędne jest załączenie do sprawozdania dowodów kosztów w postaci umów, faktur, rachunków wystawionych na dany komitet wyborczy.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:51
    Wprowadził:Bartosz Goździk