• Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2007 r. do Przewodniczących Rad Gmin i Rad Miejskich oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w sprawie ułatwienia udziału osób niepełnosprawnych w wyborach
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2007 r. w sprawie głosowania na podstawie dowodu osobistego w obwodach głosowania utworzonych za granicą
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzec
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskic
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów zestawień wyników głosowania w obwodzie stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2007 r. w sprawie oświadczeń lustracyjnych
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2007 r. w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na posłów i senatorów
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu