Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2007 r. w sprawie oświadczeń lustracyjnych

Warszawa, dnia 20 września 2007 r.

    PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-0621-26/07

Panie i Panowie
Pełnomocnicy Wyborczy
Komitetów Wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia i przypomina, że dnia 14 września 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171). Wprowadza ona m. in. nowe wzory oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanych dalej „oświadczeniem lustracyjnym" (załącznik Nr 1a do ustawy lustracyjnej) oraz informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (załącznik Nr 2a do ustawy lustracyjnej).

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy wszyscy urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. kandydaci na posłów i na senatorów muszą złożyć oświadczenie lustracyjne. Obowiązek ten dotyczy również posłów i senatorów obecnej kadencji, jak również innych osób pełniących funkcje publiczne w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej. Brak oświadczenia lustracyjnego kandydata zobowiązanego do jego złożenia stanowić będzie wadę zgłoszenia.

Wyjątek stanowią jedynie kandydaci, którzy złożyli oświadczenie lustracyjne po dniu 13 września 2007 r., według nowego wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy lustracyjnej w związku z pełnieniem innej funkcji publicznej. Wyłącznie ci kandydaci składają informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, według nowego wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do ustawy lustracyjnej.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie wyjaśnia, że oświadczenia lustracyjne składa się - zarówno w przypadku wypełnienia przez kandydata części A oświadczenia, jak i w części A i B - w okręgowej komisji wyborczej wraz ze zgłoszeniem okręgowej listy kandydatów na posłów lub kandydata na senatora.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:54
    Wprowadził:Bartosz Goździk