• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2007 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 10.30 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli
  Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2007 r. o jednolitych numerach dla okręgowych list kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
  APEL PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
 • Wykaz komitetów wyborczych, którym Państwowa Komisja Wyborcza wydała zaświadczenia, o których mowa w art. 142 ust. 3 Ordynacji wyborczej uprawniające do zgłoszenia list bez poparcia zgłoszenia podpisami wyborców
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborc
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2007 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez partię polityczną kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborcz
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2007 r. o sposobie prowadzenia oraz zasadach finansowania kampanii wyborczej przez partie polityczne
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2007 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2007 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców