APEL PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

Warszawa, dnia 16 października 2007 r.

ZPOW-557-25/07

APEL
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z napływającymi nadal sygnałami komitetów wyborczych partii politycznych uczestniczących w wyborach, ponownie apeluje aby w programach informacyjnych i publicystycznych nadawców publicznych radiowych i telewizyjnych, jak również w wynikach sondażowych ośrodków badania opinii publicznej była uwzględniana i stosowana zasada równych szans uczestników wyborów.

Równość szans w prezentowaniu w mediach przez komitety wyborcze swoich poglądów i programów jest bowiem jednym z podstawowych wskaźników tego, czy wybory przeprowadzono z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji politycznej.

Zasadę równości należy rozumieć jako powinność traktowania podmiotów posiadających wspólną cechę istotną bez dyskryminacji kogokolwiek i bez przyznawania komukolwiek przywilejów; w wyborach takim podstawowym i obiektywnym kryterium jest liczba zarejestrowanych list kandydatów przez poszczególne komitety wyborcze.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:39
    Wprowadził:Bartosz Goździk