Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2007 r. o jednolitych numerach dla okręgowych list kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 października 2007 r.
o jednolitych numerach dla okręgowych list kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

I.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z art. 150 ust. 2 i art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.), stwierdza, iż nie zaszły przesłanki prawne i faktyczne do przeprowadzenia losowania jednolitych numerów okręgowym listom kandydatów na posłów dla komitetów wyborczych, które w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. zarejestrowały listy kandydatów więcej niż w 1. okręgu wyborczym, a które nie uczestniczyły w wyborach poprzednich przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.

Okręgowym listom kandydatów tych komitetów wyborczych przyznaje się następujące jednolite numery:

Nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
Nr 21 - Komitet Wyborczy Partii Kobiet

II.

Okręgowe listy kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych, które zostały zarejestrowane w wyborach poprzednich i w wyborach obecnych, zachowały jednolite numery przyznane im w poprzednich wyborach. Są to numery:

Nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
Nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszość Niemiecka"

III.

Jednolite numery przyznane w poprzednich wyborach okręgowym listom kandydatów na posłów tych komitetów wyborczych, które w obecnych wyborach swoich list nie zarejestrowały zostają wyłączone, nie są zatem przyznane listom żadnego z komitetów wyborczych. Są to numery:

Nr 1 - Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny
Nr 4 - Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl
Nr 5 - Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej
Nr 7 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Nr 9 - Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
Nr 11 - Komitet Wyborczy Centrum
Nr 12 - Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke
Nr 13 - Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolska Koalicja Obywatelska
Nr 14 - Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca
Nr 16 - Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP
Nr 17 - Komitet Wyborczy Dom Ojczysty
Nr 18- Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

IV.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że przy uwzględnieniu ustawowych zasad, uczestniczące w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r., okręgowe listy kandydatów na posłów komitetów wyborczych mają następujące numery jednolite:

Nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 
Nr 3 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Nr 6 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nr 10 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nr 15 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Nr 19 - Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszość Niemiecka"
Nr 20 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
Nr 21 - Komitet Wyborczy Partii Kobiet

V.

Kolejny 22 numer, zgodnie z art. 151 ust. 1 Ordynacji wyborczej, zostanie przyznany przez Okręgową Komisję Wyborczą w Lublinie liście kandydatów Komitetu Wyborczego Samoobrona Patriotyczna, który zarejestrował swoją listę tylko w okręgu wyborczym nr 6 Lublin.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:39
    Wprowadził:Bartosz Goździk