Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborc

ZPOW-540-58/07

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetów wyborczych wyborców.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 105 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)) informuje, że w związku z wyborami powszechnymi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r. przyjęła zawiadomienia:

1) partii politycznych:

Demokratycznej Partii Lewicy
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy;
- skrót nazwy: KW DPL;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Jaroszewski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Aniela Saboń;
- siedziba Komitetu: ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów;

Konfederacji Polski Niepodległej - Obozu Patriotycznego
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny;
- skrót nazwy: KW Konfederacja Polski Niepodległej - OP;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zygmunt Miernik;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marianna Mirosław;
- siedziba Komitetu: ul. Młyńska 21/23, 40-098 Katowice;

Konfederacji Polski Niepodległej
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej;
- skrót nazwy: KW KPN;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wiesław Jacek Kałuski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Andrzejewski;
- siedziba Komitetu: ul. Aleksandrowska 7, 08-110 Siedlce;

Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów;
- skrót nazwy: KW KPEiR;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Henryk Staniewski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Tadeusz Witold Czajka;
- siedziba Komitetu: ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35, 00-513 Warszawa;

Ligi Polskich Rodzin
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin;
- skrót nazwy: KW LPR;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Szymon Jerzy Pawłowski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Wojciech Romerowicz;
- siedziba Komitetu: ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa;

Narodowego Odrodzenia Polski
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski;
- skrót nazwy: KW Narodowego Odrodzenia Polski;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Adam Wojciech Gmurczyk;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krzysztof Wojciech Pyrkosz;
- siedziba Komitetu: ul. Kredytowa 6 lok. 22, 00-062 Warszawa;

Nowej Wizji Polski
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów przez Komitet Wyborczy Nowa Wizja Polski;
- skrót nazwy: NWP;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Bogusław Dorenda;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna Ryszarda Koryńska;
- siedziba Komitetu: ul. Grochowska 316/320 lok. 201, 03-839 Warszawa;

Obrony Narodu Polskiego
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Obrona Narodu Polskiego;
- skrót nazwy: KW Obrona Narodu Polskiego;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Antoni Waleczek;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Bożena Gleńsk;
- siedziba Komitetu: ul. Wczasowa 16E/5, 40-694 Katowice;

Partii Kobiet
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Partii Kobiet;
- skrót nazwy: KW Partii Kobiet;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Przemysław Marczewski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Anna Rudnicka;
- siedziba Komitetu: ul. Filtrowa 33/1, 02-057 Warszawa;

Partii Lewica i Demokraci
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci;
- skrót nazwy: KW LiD;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Kamil Stefan Kawalec;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krzysztof Orzel;
- siedziba Komitetu: Nieciecz Dwor 32, 08-331 Sabnie;

Partii Rozwoju
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów przez Komitet Wyborczy Partii Rozwoju;
- skrót nazwy: KW PR;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Arnold Buzdygan;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Grzegorz Ciesielski;
- siedziba Komitetu: ul. Kościuszki 135 p. 138, 50-440 Wrocław;

Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;
- skrót nazwy: KW Platforma Obywatelska RP;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Grzegorz Wójtowicz;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Andrzej Włodzimierz Wyrobiec;
- siedziba Komitetu: ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa;

Polskiej Partii Pracy
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Michał Janiszewski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Stanisław Śniadecki;
- siedziba Komitetu: Al. Wyzwolenia 18, 00-570 Warszawa;

Polskiego Stronnictwa Ludowego
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego;
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Józef Szczepańczyk;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Henryk Cichecki;
- siedziba Komitetu: ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa;

Polskiej Partii Socjalistycznej
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej;
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy PPS;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Iwona Dorota Białek;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jerzy Stefański;
- siedziba Komitetu: ul. Piękna 3 lok. 8, 00-539 Warszawa;

Polskiej Wspólnoty Narodowej
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Bolesław Tejkowski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ziemowit Cieślak;
- siedziba Komitetu: ul. Hoża 25 m. 13, 00-521 Warszawa;

Prawa i Sprawiedliwości
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;
- skrót nazwy: KW Prawo i Sprawiedliwość;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Bartłomiej Jan Rajchert;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Stanisław Kostrzewski;
- siedziba Komitetu: ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa;

Przymierza dla Polski
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów przez Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski;
- skrót nazwy: PdP;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Strzeżek;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Irena Małgorzata Żebrowska;
- siedziba Komitetu: ul. Wspólna 65a/31, 00-687 Warszawa;

RACJI Polskiej Lewicy
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów przez Komitet Wyborczy Racji Polskiej Lewicy;
- skrót nazwy: KW Racja PL;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Grzegorz Paweł Magdziarski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Beata Joanna Gajda;
- siedziba Komitetu: ul. Emilii Plater 55 m. 81, 00-113 Warszawa;

Samoobrony Patriotycznej
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna;
- skrót nazwy: KW Samoobrona P;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marian Frądczyk;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Wojciech Marian Krasieńko;
- siedziba Komitetu: ul. Lubelska 61, 26-920 Gniewoszów;

Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej;
- skrót nazwy: KW Samoobrona RP;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Filipek;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Halina Sikorska;
- siedziba Komitetu: Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa;

Samoobrony Odrodzenie
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Samoobrony Odrodzenie;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Waśkiewicz;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Elżbieta Kołodzińska;
- siedziba Komitetu: ul. Polna 3A lok. 14, 00-622 Warszawa;

Stronnictwa Ludowego "OJCOWIZNA"
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna";
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna";
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wieńczysław Nowacki;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Mirosława Cecylia Nowak;
- siedziba Komitetu: ul. Piłsudskiego 8-10 35-074 Rzeszów;

Unii Polityki Realnej
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej;
- skrót nazwy: KW UPR;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Leszek Korytkowski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ireneusz Kasza;
- siedziba Komitetu: ul. Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa;

Unii Lewicy III RP
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP;
- skrót nazwy: KW Unii Lewicy;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Musiał;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Alfred Stęplewski;
- siedziba Komitetu: ul. Powsińska 40/2, 02-903 Warszawa;

Wiernych Polsce
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Wierni Polsce;
- skrót nazwy: KW Wierni Polsce;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jacek Adam Motyczyński;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Celina Danuta Grzelec;
- siedziba Komitetu: ul. Kątna 10, 00-703 Warszawa;

Zielonych 2004
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów przez Komitet Wyborczy Zieloni 2004;
- skrót nazwy: KW Zieloni;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Agnieszka Magdalena Grzybek;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jakub Ryszard Grabiec;
- siedziba Komitetu: ul. Piękna 64A lok. 11, 00-672 Warszawa;

Związku Słowiańskiego
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego;
- skrót nazwy: KW Związku Słowiańskiego;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Rynkowski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zenon Saczuk;
- siedziba Komitetu: ul. Jaworzyńska 8 lok. 10, 00-634 Warszawa;

2) koalicji wyborczej partii politycznych:

o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;
- skrót nazwy: KKW LiD - Lewica i Demokraci;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Katarzyna Bernadetta Olszewska;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Edward Kuczera;
- siedziba Komitetu: ul. Rozbrat 44A, 00-419 Warszawa;

3) wyborców:

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Waldemar Piątek;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Bogdan Pach;
- siedziba Komitetu: Hotel "Batory", ul. Bojowników 46, 41-506 Chorzów;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Bóg-Honor-Ojczyzna w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- skrót nazwy: KWW Bóg-Honor-Ojczyzna;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Władysław Widórek;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Teresa Silska;
- siedziba Komitetu: oś. Złota Jesień 15c/70, 31-831 Kraków;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Cimoszewicz do Senatu w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- skrót nazwy: KWW Cimoszewicz do Senatu;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Karol Krzywicki;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ireneusz Krajewski;
- siedziba Komitetu: ul. Waszyngtona 14B m. 60, 15-269 Białystok;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Czesława Fiedorowicza w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- skrót nazwy: KWW Czesława Fiedorowicza;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Małgorzata Emilia Zasina;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Adam Albinowski;
- siedziba Komitetu: ul. Lisowskiego 6, 65-072 Zielona Góra;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Dariusza Jedliny w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Kalinowski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Magdalena Majdan Katarzyna;
- siedziba Komitetu: ul. Ametystowa 6/3, 20-577 Lublin;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Bąbki w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- skrót nazwy: KWJB;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Beata Kluszczyńska;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Sylwester Janiga;
- siedziba Komitetu: ul. Młodnickiego 22/7, 50-305 Wrocław 6;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Puściona "Dla rozwoju i współpracy" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Iwona Danuta Sokołowska;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Violetta Teresa Puścion;
- siedziba Komitetu: ul. Księdza Bosco 19, 08-300 Sokołów Podlaski;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Konrada Głębockiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- skrót nazwy: KWW Konrada Głębockiego;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Dobosz;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Anna Jadwiga Rakocz;
- siedziba Komitetu: Al. Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Rutkowskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Rutkowski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Magdalena Pastuszka;
- siedziba Komitetu: ul. Piotrkowska 121/56, 90-430 Łódź;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Lasecki w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- skrót nazwy: KWW Lasecki;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jakub Abram;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Barbara Żbik;
- siedziba Komitetu: ul. Helenówka 4, 42-300 Myszków;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Lubelszczyzna w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- skrót nazwy: KWW Lubelszczyzna;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Katarzyna Prażmo;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Anna Syroka-Bojarczyk;
- siedziba Komitetu: ul. Skrzetuskiego 2A/23, 20-628 Lublin;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Macieja Płażyńskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy Macieja Płażyńskiego;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Małgorzata Maria Gładysz;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Wioletta Dymarska;
- siedziba Komitetu: ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Mniej podatków" w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;
- skrót nazwy: KWW "Mniej Podatków";
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Agnieszka Sypniewska;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Piotr Gabrych;
- siedziba Komitetu: ul. Ku Wiatrakom 19/2, 85-856 Bydgoszcz;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Mniejszość Niemiecka" w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;
- skrót nazwy: Mniejszość Niemiecka;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ryszard Hubert Donitza;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maria Józefa Heinz;
- siedziba Komitetu: ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależnego Kandydata Na Senatora Jana Kurpa w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Bożek;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Teresa Rajca-Bisztyga;
- siedziba Komitetu: ul. Wiosny Ludów 78a, 43-608 Jaworzno;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Piast" w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Pietrzak;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Grażyna Barbara Kowalkowska;
- siedziba Komitetu: Al. Jerozolimskie 125/127 p. 505, 02-017 Warszawa;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Prawicy Marka Jurka w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Paweł Kwaśniak;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Paweł Wojciechowski;
- siedziba Komitetu: ul. Kolbego 14/17, 02-781 Warszawa;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Pro Vita Et Patria w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Robert Rzepliński;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Romanowska - Hombek;
- siedziba Komitetu: ul. Zwycięstwa 41, 44-100 Gliwice;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Przeciw Korupcji w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- skrót nazwy: KWW Przeciw Korupcji;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jolanta Ciesielczyk;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Helena Hołda;
- siedziba Komitetu: ul. Kolberga 10, 33-100 Tarnów;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Przyszłość w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- skrót nazwy: KWW Przyszłość;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dominika Urbaś;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marzena Urszula Chwalewska;
- siedziba Komitetu: ul. Wiklinowa 4/59, 20-541 Lublin;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Ryszarda Galli w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- skrót nazwy: KWW Ryszarda Galli;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Janusz Gadomski;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Beata Chętnicka;
- siedziba Komitetu: ul. Barlickiego 21, 45-083 Opole;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Rzewuski Zbigniew Jan "Zgoda i Rozwój" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Agnieszka Rzewuska;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Robert Borkowski;
- siedziba Komitetu: ul. Starowiejska 6, 08-110 Siedlce;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Wierzbicki Naszym Senatorem" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów;
- skrót nazwy: KWW "Wierzbicki Naszym Senatorem";
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Stefan Dziadko;
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Alicja Barbara Poniatowska;
- siedziba Komitetu: ul. Marii Curie Skłodowskiej 2/6, 20-029 Lublin;

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r., Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:40
    Wprowadził:Bartosz Goździk