Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2007 r. o sposobie prowadzenia oraz zasadach finansowania kampanii wyborczej przez partie polityczne

KOMUNIKAT

Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 10 września 2007 r.

o sposobie prowadzenia oraz zasadach finansowania kampanii wyborczej przez partie polityczne

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.) kampania wyborcza rozpoczęła się z dniem ogłoszenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów, to jest z dniem 8 września 2007 r. W okresie kampanii wyborczej prowadzi się agitację wyborczą na zasadach, w formach, w czasie i w miejscach określonych ustawą — Ordynacja wyborcza (art. 85 ust. 3 ustawy).

W związku z powyższym od dnia 8 września 2007 r. wszelkie materiały mające charakter agitacji politycznej, rozpowszechniane przez partię polityczną zamierzającą uczestniczyć w wyborach, powinny być oznaczone jako pochodzące od komitetu wyborczego tej partii, a koszty takich działań powinny być zaliczone w koszty kampanii wyborczej prowadzonej przez komitet wyborczy tej partii.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:41
    Wprowadził:Bartosz Goździk