• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2007 r. o sposobie, miejscu i czasie prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP