Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2007 r. o sposobie, miejscu i czasie prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Komunikat

Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 3 września 2007 r.

o sposobie, miejscu i czasie prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów.

Działania promujące partie polityczne, które zamierzają uczestniczyć w wyborach, powinny przed dniem wyborów być wolne od elementów mających cechy kampanii wyborczej; w szczególności nie powinny zawierać apelu o poparcie w wyborach konkretnego ugrupowania politycznego, ani też wzywania do nieoddawania głosu na inne, konkurencyjne partie polityczne.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina również, że zgodnie z utrwaloną praktyką wyborczą, jak i dobrze rozumianą kulturą polityczną osoby pełniące funkcje publiczne, będące jednocześnie liderami partii politycznych, czy też mające zamiar kandydować w wyborach lub aktywnie uczestniczyć we właściwej kampanii wyborczej powinny oddzielać swoją działalność w ramach sprawowanego urzędu lub pełnionej funkcji publicznej od działań o charakterze agitacyjnym. W przeciwnym razie może mieć miejsce zabronione prawnie faktyczne finansowanie partii politycznych ze środków publicznych.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:43
    Wprowadził:Bartosz Goździk