• Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie ponowienia niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 22 stycznia 2006 r. w o
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasad finansowania kampanii wyborczej w związku z ponowieniem czynności wyborczych w wyborach do Senatu RP w okręgu nr 27 w województwie śląskim, zarządzonych na dzień 22 styczni
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 grudnia 2005 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w związku z podjęciem niektórych czynności wyborczych w wyb
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 grudnia 2005 r. o podjęciu niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie podjęcia niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dane statystyczne dotyczące wyborców, komitetów wyborczych i kandydatów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
  WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO SEJMU RP I DO SENATU RP W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 WRZEŚNIA 2005 R.
 • Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 25 września 2005 r. - godz. 20.00
  Dane statystyczne dotyczące wyborców, komitetów wyborczych i kandydatów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.