Dane statystyczne dotyczące wyborców, komitetów wyborczych i kandydatów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Dane statystyczne dotyczące wyborców, komitetów wyborczych i kandydatów 
w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

(wg stanu na dzień 30 sierpnia 2005 r. , godz. 16.00)

 

  

I. Wyborcy  
1.

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r.

38 028 391

2.

  

Liczba wyborców wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r.

  

30 066 434

  

II Komitety wyborcze  
1.

Liczba komitetów wyborczych, które zawiadomiły Państwową 
Komisję Wyborczą o swoim utworzeniu

133

2.

Liczba komitetów rozwiązanych

1

3.

Liczba komitetów wyborczych, którym Państwowa Komisja 
Wyborcza odmówiła przyjęcia zawiadomienia o ich utworzeniu

4

4.

Liczba zarejestrowanych komitetów wyborczych

128

 

w tym:

  

 

a) komitety wyborcze partii politycznych

33

 

b) koalicyjne komitety wyborcze

-

 

c) komitety wyborcze wyborców,

95

 

    w tym:

  

 

    * komitety wyborcze mniejszości narodowych

2

5.

Liczba zarejestrowanych komitetów wyborczych
do Sejmu i do Senatu

50

 

w tym:

 
 

a) komitety wyborcze partii politycznych

31

 

b) koalicyjne komitety wyborcze

-

 

c) komitety wyborcze wyborców,

19

 

   w tym:

 

 

    * komitety wyborcze mniejszości narodowych

1

6.

Liczba zarejestrowanych komitetów wyborczych tylko do Sejmu

1

 

w tym:

 
 

a) komitety wyborcze partii politycznych

0

 

b) koalicyjne komitety wyborcze

-

 

c) komitety wyborcze wyborców,

1

 

   w tym:

 

 

    * komitety wyborcze mniejszości narodowych

1

7.

Liczba zarejestrowanych komitetów wyborczych tylko do Senatu

77

 

w tym:

 

 

a) komitety wyborcze partii politycznych

2

 

b) koalicyjne komitety wyborcze

-

 

c) komitety wyborcze wyborców,

75

 

   w tym:

 
 

    * komitety wyborcze mniejszości narodowych

 

0

 

III. Okręgowe listy kandydatów na posłów

  

1.

Liczba zarejestrowanych okręgowych list kandydatów na posłów

598

2.

Liczba okręgowych list kandydatów na posłów, 
których rejestracja została unieważniona

2

3.

Liczba okręgowych list kandydatów na posłów, 
którym odmówiono rejestracji

49

4.

Komitety wyborcze, które nie zarejestrowały żadnej
listy okręgowej

29

5.

Komitety wyborcze, które zarejestrowały jedną listę okręgową

4

6.

Komitety wyborcze, które zarejestrowały listę okręgową
mniej niż w połowie okręgów wyborczych

9

7.

Komitety wyborcze, które zarejestrowały listę okręgową
co najmniej w połowie okręgów wyborczych

13

8.

Komitety wyborcze, które zarejestrowały listy okręgowe
we wszystkich okręgach

9

9.

Komitety wyborcze wg numerów list:

 

 

 

Nr listy

Nazwa komitetu wyborczego

Liczba 
list okręgowych

Liczba 
kandydatów

1

Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny

40

574

2

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

41

675

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

41

917

4

Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl

41

716

5

Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej

41

695

6

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

41

918

7

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

41

748

8

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

41

875

9

Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

41

625

10

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

41

852

11

Komitet Wyborczy Centrum

20

347

12

Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke

40

563

13

Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska

21

356

14

Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca

13

175

15

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

40

844

16

Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP

16

283

17

Komitet Wyborczy Dom Ojczysty

20

374

18

Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

15

183

19
okręg nr 4

Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

1

14

19
okręg nr 9

Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy

1

13

19
okręg nr 21

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

1

14

19
okręg nr 29

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska"

1

11

ogółem

598

10772

 

 

Oznacza to, że o 1 mandat poselski ubiega się 23 kandydatów.

Dla porównania, w wyborach do Sejmu w 2001 r. 15 komitetów wyborczych zarejestrowało 403 listy z liczbą 7 508 kandydatów; o 1 mandat ubiegało się wówczas 16 kandydatów.

 

 

IV. Kandydaci na posłów do Sejmu RP

 
1.

Wśród kandydatów jest:

   
 

kobiet

2 639 24,50%
 

mężczyzn

8 133 75,50%
2.

Średnia wieku kandydatów

44 lata  
 

średnia wieku kobiet

42 lata  
 

średnia wieku mężczyzn

45 lat  
3.

Najmłodszy kandydat ma

21 lat  
4.

Najstarszy kandydat ma

89 lat  
5.

Statystyka kandydatów według płci i wieku:

   

 

 

 

Kobiety

Mężczyźni

Razem

do 29

569

1 317

1 886

30-39

430

1 448

1 878

40-49

712

2 270

2 982

50-59

719

2 262

2 981

60-69

183

662

845

>= 70

26

174

200

 

2 639

8 133

10 772

 

 

V. Komitety wyborcze do Senatu RP.

1.

Liczba zarejestrowanych komitetów wyborczych,
które mogły zgłosić kandydatów na senatorów

127

2.

Liczba komitetów wyborczych, które zarejestrowały
kandydatów na senatorów

108

3.

Liczba komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów
na senatora tylko w jednym okręgu wyborczym

83

4.

Liczba komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów
na senatorów co najmniej w połowie okręgów

9

5.

Wykaz komitetów wyborczych, które zarejestrowały 
kandydatów na senatorów:

 

 

 

Lp.

Nazwa komitetu wyborczego

liczba okręgów

liczba kandydatów

1.

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

40

51

2.

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

39

81

3.

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

39

51

4.

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

38

64

5.

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

34

47

6.

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

31

54

7.

Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

28

28

8.

Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl

22

26

9.

Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej

20

29

10.

Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke

13

13

11.

Komitet Wyborczy Centrum

12

14

12.

Komitet Wyborczy Dom Ojczysty

12

12

13.

Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska

9

10

14.

Komitet Wyborczy Wyborców "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze"

8

11

15.

Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP

8

8

16.

Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny

7

9

17.

Komitet Wyborczy Organizacji Narodu Polskiego-Ligi Polskiej

6

6

18.

Komitet Wyborczy Stronnictwa "Porozumienie Polskie"

4

4

19.

Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Małopolska — Senat 2005"

3

3

20.

Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych

2

2

21.

Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna"

2

2

22.

Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy

2

2

23.

Komitet Wyborczy Rodzina-Ojczyzna

2

2

24.

Komitet Wyborczy Wyborców "Zgoda.pl"

2

2

25.

Komitet Wyborczy Wyborców "Ogólnopolski Bezpartyjny Ruch Społeczny"

2

2

26.

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

1

3

27.

Komitet Wyborczy Wyborców "Lubelszczyzna — Senat 2005"

1

3

28.

Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Podkarpacka"

1

3

29.

Komitet Wyborczy Wyborców Blok Senat 2005

1

2

30.

Komitet Wyborczy Wyborców S jak Senat RP 2005

1

2

31.

Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej"

1

2

32.

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

1

1

33.

Komitet Wyborczy Wyborców Prof. Jerzego K. Smorawińskiego

1

1

34.

Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Władysława Prochowicza

1

1

35.

Orłowska Komitet Wyborczy Wyborców

1

1

36.

Niezależni Wyborcy - Komitet Wyborczy Wyborców

1

1

37.

Komitet Wyborczy Wyborców Marka Janiaka "Cała Łódź"

1

1

38.

Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Senat 2005

1

1

39.

Komitet Wyborczy Wyborców Jadwigi Hyrczyk-Franczyk

1

1

40.

Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Miklasa - niezależnego kandydata na senatora Rzeczypospolitej Polskiej

1

1

41.

Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej

1

1

42.

Komitet Wyborczy Wyborców Podbeskidzia, Ziemi Cieszyńskiej oraz Pszczyńskiej

1

1

43.

Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gmin i Powiatów Regionu"

1

1

44.

Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Pieniążka

1

1

45.

Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy

1

1

46.

Komitet Wyborczy OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej

1

1

47.

Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Pastuszewskiego

1

1

48.

Komitet Wyborczy Wyborców "Normujemy Przyszłość"

1

1

49.

Komitet Wyborczy Wyborców "Osoba-Rodzina-Naród"

1

1

50.

Komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciół Szreka - Szlachetne Serce

1

1

51.

Komitet Wyborczy Wyborców Jutro Polski dr Jana Sęka

1

1

52.

Komitet Wyborczy Wyborców Bernarda Szwedy

1

1

53.

Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca

1

1

54.

Komitet Wyborczy Wyborców "Śląsk w Europie"

1

1

55.

Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Tadeusza Kurpiewskiego - Senat 2005

1

1

56.

Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borusewicza

1

1

57.

Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Marciniaka

1

1

58.

Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie Obywatelskie”

1

1

59.

Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata do Senatu Andrzeja Wojtyły

1

1

60.

Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Maraszka

1

1

61.

Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Czesława Wojciechowskiego

1

1

62.

Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Marka Lipowskiego

1

1

63.

Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Liszcz

1

1

64.

Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Marii Rohde "Senat 2005"

1

1

65.

Ludowy Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Sztorca

1

1

66.

Komitet Wyborczy Wyborców profesora Marka Zina-niezależnego kandydata lewicy na senatora Rzeczypospolitej Polskiej

1

1

67.

Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Kubackiego

1

1

68.

Komitet Wyborczy Wyborców Adama Jacka Żylińskiego

1

1

69.

Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Cyconia

1

1

70.

Komitet Wyborczy Wyborców Ryszard Kapała

1

1

71.

Komitet Wyborczy Wyborców Lista Zbigniewa Kośli - Po Pierwsze Praca. Kandydaci Niezależni

1

1

72.

Komitet Wyborczy Wyborców Zygmunta Jerzego Szymańskiego - Senat 2005

1

1

73.

Komitet Wyborczy Wyborców Władysława Komarnickiego

1

1

74.

Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia Dla Ziemi Górnośląskiej"

1

1

75.

Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Czerwińskiego

1

1

76.

Komitet Wyborczy Wyborców - Jerzy Widzyk Senat 2005

1

1

77.

Komitet Wyborczy Wyborców Marka Trzcińskiego

1

1

78.

Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Zychowicza

1

1

79.

Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur

1

1

80.

Komitet Wyborczy Wyborców Jana Rulewskiego

1

1

81.

Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Edwarda Antoszewskiego

1

1

82.

Komitet Wyborczy Wyborców Janiny Sagatowskiej

1

1

83.

Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Mikołajczaka

1

1

84.

Komitet Wyborczy Wyborców prof. Alfreda Owoca

1

1

85.

Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Gołąbka

1

1

86.

Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Samorządowy Senator"

1

1

87.

Komitet Wyborczy Wyborców "Bóg-Honor-Ojczyzna"

1

1

88.

Komitet Wyborczy Wyborców "Wygrajmy przyszłość" kandydata na senatora RP Józefa Jedynaka

1

1

89.

Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Jerzego Dziewulskiego

1

1

90.

Komitet Wyborczy Wyborców "Czas na kobiety"

1

1

91.

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczno-Samorządowy

1

1

92.

Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego

1

1

93.

Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Lewandowskiego

1

1

94.

Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata na Senatora Grzegorza Kuświka "Nasza Polska"

1

1

95.

Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Szarawarskiego

1

1

96.

Komitet Wyborczy Wyborców Ireneusza Niewiarowskiego

1

1

97.

Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"

1

1

98.

Komitet Wyborczy Wyborców Michała Strąka "Wiedza, odpowiedzialność, doświadczenie"

1

1

99.

Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczenie Prawicy

1

1

100.

Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Szteligi

1

1

101.

Komitet Wyborczy Wyborców O lepszą Polskę

1

1

102.

Komitet Wyborczy Wyborców "Lista Zbigniewa Nowaka - Naprawa Państwa" - Kandydaci Niezależni

1

1

103.

Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Leszka Edwarda Zwierza

1

1

104.

Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Paturalskiej - nie zrzeszonego kandydata na Senatora RP

1

1

105.

Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Juliana Kutza

1

1

106.

Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Ireneusza Paradowskiego

1

1

107.

Komitet Wyborczy Wyborców prof. Mariana Miłka

1

1

108.

Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu RP Piotra Kopek

1

1

 

 

6.

Liczba zarejestrowanych kandydatów na senatorów

625

Oznacza to, że o 1 mandat senatorski ubiega się 6 kandydatów.

Dla porównania, w wyborach do Senatu w 2001 r. zarejestrowano 429 kandydatów
zgłoszonych przez 76 komitetów wyborczych; o 1 mandat senatorski 
ubiegało się wówczas 4 kandydatów

7.

Statystyka kandydatów na senatorów według płci i wieku:

 

 

 

 

Kobiety

Mężczyźni

Razem

30-39

10

41

51

40-49

20

135

155

50-59

46

212

258

60-69

19

108

127

>= 70

5

29

34

 

100

525

625


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 11:55
    Wprowadził:Bartosz Goździk