• Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005 r. o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
  Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2005 r. do Przewodniczących Rad Gmin, Rad Miejskich, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast o umożliwienie, osobom mającym trudności w dotarciu do lokalu obwodowej komisji wyborczej, wzięcia udziału w
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2005 r. w sprawie udziału żołnierzy w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2005 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla okręgowych list kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach zarządzonych
  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu
  Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie zgłaszania okręgowych list kandydatów na posłów
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie prowadzenia kampanii wyborczej