Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 11 sierpnia 2005 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą.

2. Wykaz obwodów, o których mowa w ust. 1, z podaniem ich numerów oraz wskazaniem siedzib obwodowych komisji wyborczych, stanowi załącznik do rozporządzenia.


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 11:05
    Wprowadził:Bartosz Goździk