Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2005 r. w sprawie udziału żołnierzy w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 września 2005 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu zarządzonymi na dzień 25 września 2005 r., zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP, przypomina, że

od dnia 4 września 2005 r. do dnia 11 września 2005 r. żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym,

mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez nich obwodzie znajdującym się w miejscowości, w której odbywają służbę.

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej:  Kazimierz Wojciech Czaplicki

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 11:45
    Wprowadził:Bartosz Goździk