Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 26 sierpnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów i senatorów oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 105 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173) informuje, że w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 września 2005 r. przyjęła zawiadomienia:

1) partii politycznych

Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja";
- skrót nazwy: KW Antyklerykalna Partia Postępu "Racja"; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Barański; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Aleksander Sikorski; 
- siedziba Komitetu: 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 55 m. 81;

CENTRUM 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Centrum;
- skrót nazwy: KW Centrum; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Sławomir Markiewicz; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Mirosław Tatarczuk; 
- siedziba Komitetu: 00-057 Warszawa, Pl. Dąbrowskiego 5;

Demokratycznej Partii Lewicy 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy;
- skrót nazwy: KW DPL; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Jaroszewski; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Barbara Wołkowicz; 
- siedziba Komitetu: 46-100 Namysłów, ul. Rynek Ratusz;

Domu Ojczystego
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Dom Ojczysty;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Halina Maria Szustak; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krystyna Gruz; 
- siedziba Komitetu: 02-645 Warszawa, ul. Janka Bytnara "Rudego" 23/18;

Krajowej Partii Emerytów i Rencistów*)
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Kraśko; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ryszard Ruciński; 
- siedziba Komitetu: 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35; 
*) Komitet został rozwiązany w dniu 19 sierpnia 2005 r.

Ligi Obrony Suwerenności 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Liga Obrony Suwerenności;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Przyłudzki; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Małgorzata Podjacka; 
- siedziba Komitetu: 80-462 Gdańsk, Al. Jana Pawła II 25A/35;

Ligi Polskich Rodzin 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin;
- skrót nazwy: KW LPR; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Sylwester Chruszcz; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna Kędzierska; 
- siedziba Komitetu: 00-528 Warszawa, ul. Hoża 9;

Narodowego Odrodzenia Polski 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Adam Wojciech Gmurczyk; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krzysztof Wojciech Pyrkosz; 
- siedziba Komitetu: 00-062 Warszawa, ul. Kredytowa 6 lok. 22;

OdNowy Rzeczypospolitej Polskiej 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów przez Komitet Wyborczy OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej;
- skrót nazwy: KW OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dariusz Godlewski; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krzysztof Olbrycht; 
- siedziba Komitetu: 04-853 Warszawa, ul. Zagajnikowa 20;

Organizacji Narodu Polskiego - Ligi Polskiej 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Organizacji Narodu Polskiego-Ligi Polskiej;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Janusz Malewicz; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Piotr Pajestka; 
- siedziba Komitetu: 03-727 Warszawa, ul. Targowa 15/60A;

Partii Demokratycznej-demokraci.pl 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl;
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy PD; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mirosław Czech; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Roman Lewiński; 
- siedziba Komitetu: 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79;

Inicjatywy Rzeczypospolitej Polskiej 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP;
- skrót nazwy: KWP Inicjatywa RP; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Janik; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Dominik Gralka; 
- siedziba Komitetu: 03-982 Warszawa, ul. Meissnera 8/20;

Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;
- skrót nazwy: KW PO; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Cezary Grabarczyk; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marcin Rosół; 
- siedziba Komitetu: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21;

Platformy Janusza Korwin-Mikke
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke;
- skrót nazwy: KW Platformy JKM; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanisław Żółtek; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ireneusz Kasza; 
- siedziba Komitetu: 05-420 Józefów, ul. 3-go Maja 100;

Polskiej Partii Pracy 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Michał Janiszewski; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Stanisław Śniadecki; 
- siedziba Komitetu: 00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 18;

Polskiego Stronnictwa Ludowego 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego;
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanisław Jekiełek; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Henryk Cichecki; 
- siedziba Komitetu: 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4;

Polskiej Konfederacji - Godność i Praca 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Paweł Jerzy Baca; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Krzysztoforska; 
- siedziba Komitetu: 40-098 Katowice, ul. Młyńska 21/23;

Polskiej Partii Narodowej 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej;
- skrót nazwy: KW PPN; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Leszek Bubel; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maciej Leszek Bubel; 
- siedziba Komitetu: 04-078 Warszawa, ul. Garibaldiego 4/20;

Polskiej Wspólnoty Narodowej 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej;
- skrót nazwy: KW PWN; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Marciniak; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krzysztof Konieczny; 
- siedziba Komitetu: 00-521 Warszawa, ul. Hoża 25 m. 13;

Prawa i Sprawiedliwości 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy PiS; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tomasz Mirosław Dudziński; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Stanisław Kostrzewski; 
- siedziba Komitetu: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86;

RODZINY-OJCZYZNY 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów przez Komitet Wyborczy Rodzina-Ojczyzna;
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Opolski; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Tomasz Małek; 
- siedziba Komitetu: 30-898 Kraków, ul. Ks. Jana Kusia 8A;

Ruchu Obrony Bezrobotnych 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych;
- skrót nazwy: KW ROB; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Waldemar Janeda; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Anna Żeberek; 
- siedziba Komitetu: 43-100 Tychy, ul. Dołowa 13a;

Ruchu Patriotycznego
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny;
- skrót nazwy: Ruch Patriotyczny; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jerzy Czerwiński; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Małgorzata Romanowicz; 
- siedziba Komitetu: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 22 m. 7;

Samoobrony Narodu Polskiego 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Samoobrona Narodu Polskiego;
- skrót nazwy: Samoobrona NP; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Mazanek; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Elżbieta Hadryan; 
- siedziba Komitetu: 00-634 Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lok. 10;

Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej;
- skrót nazwy: KW Samoobrona RP; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Filipek; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Halina Sikorska; 
- siedziba Komitetu: 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30;

Socjaldemokracji Polskiej
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej;
- skrót nazwy: KW SDPL; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Nieporęt; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Agnieszka Zaręba; 
- siedziba Komitetu: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 29a;

Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy SLD; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Edward Kuczera; 
- siedziba Komitetu: 00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44a;

Stronnictwa "Porozumienie Polskie" 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Stronnictwa "Porozumienie Polskie";
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy P. P.; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Grabowski; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Kubicka; 
- siedziba Komitetu: 01-864 Warszawa, ul. Kochanowskiego 51/3;

Stronnictwa Ludowego "OJCOWIZNA" 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna";
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wieńczysław Nowacki; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Janusz Szkutnik; 
- siedziba Komitetu: 35-001 Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 32;

Stronnictwa Pracy 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy;
- skrót nazwy: KW SP; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Kobyliński; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Antoni Barszczewski; 
- siedziba Komitetu: 00-214 Warszawa, ul. Franciszkańska 6;

Stronnictwa Prawicy Demokratycznej 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Prawicy Demokratycznej;
- skrót nazwy: SPD; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Bohdan Kopczyński; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Kawa; 
- siedziba Komitetu: 70-563 Szczecin, ul. Koński Kierat 15;

Unii Lewicy III RP
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP;
- skrót nazwy: KW Unii Lewicy; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Musiał; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krzysztof Kwater; 
- siedziba Komitetu: 02-132 Warszawa, ul. Baleya 1/99;

Unii Polityki Realnej 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej;
- skrót nazwy: KW UPR; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jerzy Kenig; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Michał Cieślak; 
- siedziba Komitetu: 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41;

Związku Weteranów Wojny 
o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów przez Komitet Wyborczy Związku Weteranów Wojny;
- skrót nazwy: KW ZWW; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Marian Wysocki; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna Monika Górna; 
- siedziba Komitetu: 43-300 Bielsko-Biała, ul. ks. St. Stojałowskiego 22;

2) wyborców:

o utworzeniu "Orłowska" Komitetu Wyborczego Wyborców w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Mieczysław Tkaczyński; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Żółtańska; 
- siedziba Komitetu: 53-310 Wrocław, ul. Sztabowa 88/8;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Autonomia Dla Ziemi Górnośląskiej" w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Waldemar Piątek; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marian Kasza; 
- siedziba Komitetu: 41-506 Chorzów, ul. Bojowników 46, Hotel "Batory" ;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Bóg-Honor-Ojczyzna" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW "Bóg-Honor-Ojczyzna"; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Kazimierz Rys; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Andrzej Chodyń; 
- siedziba Komitetu: 31-831 Kraków, os. Złota Jesień bl. 8/24;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Czas na kobiety" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dariusz Grzegorz Pronobis; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maryla Karaś; 
- siedziba Komitetu: 26-600 Radom, ul. Kusocińskiego 51;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Dla Gmin i Powiatów Regionu" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Adam Zawiszowski; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jerzy Tomecki; 
- siedziba Komitetu: 43-190 Mikołów, ul. Górnicza 8/14;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW "JOW"; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Czachor; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Piotr Wojtasik; 
- siedziba Komitetu: 50-134 Wrocław, ul. Białoskórnicza 3/1;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Lista Zbigniewa Nowaka - Naprawa Państwa" - Kandydaci Niezależni w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Nowak; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Michał Szczepańczyk; 
- siedziba Komitetu: 28-400 Pińczów, ul. 1 Maja 15;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Lubelszczyzna — Senat 2005" w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- skrót nazwy: KWW "Lubelszczyzna — Senat 2005"; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Paweł Sawicki; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Janusz Teodor Żuk; 
- siedziba Komitetu: 20-078 Lublin, ul. 3-go Maja 18/7a;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska" w celu zgłoszenia kandydatów na posłów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marcin Lippa; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Joachim Ottlik; 
- siedziba Komitetu: 47-400 Racibórz, ul. Wczasowa 3;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Mniejszość Niemiecka" w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- skrót nazwy: Mniejszość Niemiecka; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Harald Brol; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Agata Baron; 
- siedziba Komitetu: 45-004 Opole, ul. M. Konopnickiej 6;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Nasz Samorządowy Senator" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW "Nasz Samorządowy Senator"; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Konopka; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Tadeusz Matosek; 
- siedziba Komitetu: 26-900 Kozienice, ul. Nowy Świat 2/113;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Nasze Podlasie" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: "Nasze Podlasie"; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Artur Pietrowcew; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Wiesław Wojtach; 
- siedziba Komitetu: 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 707;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Normujemy Przyszłość" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Bogusław Konrad; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maria Helena Mścichowska; 
- siedziba Komitetu: 07-311 Wąsewo, ul. Zastawska 8;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Nowe Pokolenie" w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Strumpf; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Sylwester Janiga; 
- siedziba Komitetu: 50-305 Wrocław 6, ul. Młodnickiego 22/7;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Odrodzenie Polski" w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- skrót nazwy: "Odrodzenie Polski"; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mieczysław Stanisław Struś; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Aleksander Nowak; 
- siedziba Komitetu: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 1 p. 3;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Ogólnopolski Bezpartyjny Ruch Społeczny" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: O. B. R. S.; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zdzisław Barszcz; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Kazimierz Kowalczyk; 
- siedziba Komitetu: 44-300 Wodzisław Śl., ul. Kubsza 28 I p.;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Osoba-Rodzina-Naród" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tomasz Marcin Wójcik; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zofia Rozalia Bajorek; 
- siedziba Komitetu: 33-101 Tarnów, ul. Niebieska 5;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Prawica Podkarpacka" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW "Prawica Podkarpacka"; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Józef Wyskiel; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Janusz Skotnicki; 
- siedziba Komitetu: 35-030 Rzeszów, ul. R. Alsa 5/4;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Ruch 2000 - Biały Orzeł" w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- skrót nazwy: KWW "Ruch 2000 - Biały Orzeł"; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zygmunt Hortmanowicz; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ryszard Schaeffer; 
- siedziba Komitetu: 04-619 Warszawa, ul. Stradomska 38;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólnota Małopolska — Senat 2005" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Grabiński; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Beata Cała; 
- siedziba Komitetu: 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 6;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW "Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej"; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ryszard Jan Fałek; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Wojciech Ścibor; 
- siedziba Komitetu: 26-600 Radom, ul. Sandomierska 11/168;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Wygrajmy przyszłość" kandydata na senatora RP Józefa Jedynaka w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jerzy Powroźnik; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Janina Zofia Bednarenko; 
- siedziba Komitetu: Tarnów, ul. Piłsudskiego 32;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Zgoda.pl" w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- skrót nazwy: KWW "Zgoda.pl"; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Chibowski; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Arkadiusz Filipiuk; 
- siedziba Komitetu: 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 13 m. 3;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Śląsk w Europie" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW "Śląsk w Europie"; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Łukasz Maciejewski; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Pustelnik; 
- siedziba Komitetu: 41-500 Chorzów, ul. Jagiellońska 7/1;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców - Jerzy Widzyk Senat 2005 w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW - Jerzy Widzyk Senat 2005; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Danuta Pytlarz; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jakub Zieliński; 
- siedziba Komitetu: 34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 29;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Adama Jacka Żylińskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Adama Żylińskiego; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dorota Danuta Jurczak; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Elżbieta Teresa Cyrta; 
- siedziba Komitetu: 14-200 Iława, ul. Chełmońskiego 9;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Marciniaka w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Kutek; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Lidia Barbara Ginter; 
- siedziba Komitetu: 58-350 Kowalowa, ul. Wczasowa 47;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Szarawarskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Andrzeja Szarawarskiego; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ireneusz Władysław Łęczek; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Beata Joanna Rakowska; 
- siedziba Komitetu: 41-200 Sosnowiec, ul. 1 Maja 78/15;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Bernarda Szwedy w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Bernarda Szwedy; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ryszard Mejsak; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Włodzimierz Gozdek; 
- siedziba Komitetu: 44-200 Rybnik, ul. Białych 7;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Blok Senat 2005 w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Blok Senat 2005; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tomasz Marcin Chyz; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Janina Zdzisława Bielak; 
- siedziba Komitetu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Stefana Batorego 51 m. 49;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Bogdana Borusewicza w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Bogdana Borusewicza; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wojciech Jan Charkin; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ryszard Eugeniusz Bielski; 
- siedziba Komitetu: 80-299 Gdańsk, ul. Syriusza 59;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Grażyny Paturalskiej - nie zrzeszonego kandydata na Senatora RP w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Grażyny Paturalskiej - nie zrzeszonego kandydata na Senatora RP; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dariusz Jarosław Chyb; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Henryk Marian Landowski; 
- siedziba Komitetu: 81-767 Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino 23/2;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Marka Lipowskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Nieszporek; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jacek Paciorkowski; 
- siedziba Komitetu: 42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ryszard Kalinowski; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Włodzimierz Krojec; 
- siedziba Komitetu: Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Ireneusza Niewiarowskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Ireneusza Niewiarowskiego; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Waldemar Józef Tubacki; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Andrzej Miążkiewicz; 
- siedziba Komitetu: 62-500 Konin, ul. Zofii Urbanowskiej 8;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jadwigi Hyrczyk-Franczyk w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Hyrczyk; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Artur Stroka; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Elżbieta Stojałowska; 
- siedziba Komitetu: 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 4/6d;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jana Rulewskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Agnieszka Violetta Pyszkowska; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna Szott; 
- siedziba Komitetu: 85-402 Bydgoszcz, ul. Kamińskiego 16;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Janiny Sagatowskiej w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dariusz Parys; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krystyna Surma; 
- siedziba Komitetu: 37-450 Stalowa Wola, ul. Ks. J. Popiełuszki 41/35;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Joanna Lubomirska-Siemieńczuk; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Bożena Dąbrowska-Lorenz; 
- siedziba Komitetu: 10-103 Olsztyn, ul. 11 Listopada 4;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Czerwińskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Jerzego Czerwińskiego; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Szymon Czerwiński; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Jaskowski; 
- siedziba Komitetu: 48-200 Prudnik, ul. Batorego 3;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Pieniążka w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Henryk Leśniczak; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Grzegorz Szmyt; 
- siedziba Komitetu: 98-200 Sieradz, ul. Kościuszki 5;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Pękały w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Jerzego Pękały; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Katarzyna Anna Roman Pękała; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Hanna Głowacka; 
- siedziba Komitetu: 06-513 Wieczfnia Kościelna 87;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Szteligi w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Agnieszka Strączkiewicz; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maria Możdżyńska; 
- siedziba Komitetu: 45-049 Opole, ul. Dwernickiego 4;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Jutro Polski dr Jana Sęka w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Jerzy Pado; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Edward Harasim; 
- siedziba Komitetu: 20-089 Lublin, ul. Probostwo 26;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Kandydata do Senatu Andrzeja Wojtyły w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Andrzeja Wojtyły; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Stodolny; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Żaneta Katarzyna Lasiecka-Stodolna; 
- siedziba Komitetu: 62-800 Kalisz, ul. Targowa 24;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Kandydata na Senatora Jerzego Dziewulskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy Jerzego Dziewulskiego; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Paweł Bazydło; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Leszek Kurcinowski; 
- siedziba Komitetu: 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Kandydata na Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Leszka Edwarda Zwierza w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Lech Kowalczuk; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marek Sikorski; 
- siedziba Komitetu: 22-100 Chełm, ul. Armii Krajowej 9/6;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Kandydata na Senatora Władysława Prochowicza w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Błaszczyk; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Urszula Elżbieta Giereń; 
- siedziba Komitetu: 15-793 Białystok, ul. Jarzębinowa 18/60;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Kazimierza Juliana Kutza w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Kazimierza Kutza; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krystyna Klaczkowska; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marian Leon Kadela; 
- siedziba Komitetu: 40-079 Katowice, ul. Gliwicka 1;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Miklasa - niezależnego kandydata na senatora Rzeczypospolitej Polskiej w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Agnieszka Monika Ostrowska-Metelska; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Barbara Woźniak; 
- siedziba Komitetu: 02-784 Warszawa, ul. Aleksandra Janowskiego 20;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Leszka Ireneusza Paradowskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Leszka Ireneusza Paradowskiego; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Alicja Noculak-Palczewska; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jolanta Grzebieluch; 
- siedziba Komitetu: 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 45;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Lista Zbigniewa Kośli - Po Pierwsze Praca. Kandydaci Niezależni w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Kośla; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Leszek Piotr Cichocki; 
- siedziba Komitetu: 27-400 Ostrowiec Św., ul. Folwark Piaski 16;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Macieja Płażyńskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy Macieja Płażyńskiego; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Małgorzata Maria Gładysz; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maciej Józef Kazienko; 
- siedziba Komitetu: 80-886 Gdańsk, ul. Targ Drzewny 3/7;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Mariana Cyconia w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy Mariana Cyconia; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tomasz Migacz; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Danuta Pogwizd; 
- siedziba Komitetu: 33-388 Gołkowice, Gołkowice Dolne 176;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Janiaka "Cała Łódź" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW "Cała Łódź"; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Adamiak; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Maraszek; 
- siedziba Komitetu: 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 92;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Trzcińskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Marka Trzcińskiego; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jolanta Maria Borzęcka; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maria Jolanta Skrzypiec; 
- siedziba Komitetu: 98-220 Zduńska Wola, ul. Przemysłowa 36;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Małgorzaty Marii Rohde "Senat 2005" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: Małgorzata Rohde "Senat 2005"; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Tomasz Kułagowski; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Tomasz Piotr Krauze; 
- siedziba Komitetu: 75-254 Koszalin, ul. Franciszkańska 18;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Michała Strąka "Wiedza, odpowiedzialność, doświadczenie" w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Michała Strąka; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marcin Łunkiewicz; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Grażyna Derkacz; 
- siedziba Komitetu: 02-904 Warszawa, ul. Grzesiuka 4/12;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Narodu Polskiego w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Czerwiński; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Antonina Szczecińska; 
- siedziba Komitetu: 91-858 Łódź, ul. Żołędziowa 9;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu RP Piotra Kopek w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Niezależnego Kandydata do Senatu RP Piotra Kopek; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marcin Radosław Nowak; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Zofia Dziedzic; 
- siedziba Komitetu: 97-400 Bełchatów, ul. 1 Maja 45;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiktora Pawlika w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Wiktor Pawlik; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Sawicki; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Izabela Lechowska; 
- siedziba Komitetu: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależnego Kandydata na Senatora Grzegorza Kuświka "Nasza Polska" w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jacek Sośnicki; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Anna Żyto; 
- siedziba Komitetu: 62-802 Kalisz, Al. Wolności 9A/5;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nowy Senat 2005 w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: Nowy Senat 2005; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jakub Abram; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Barbara Żbik; 
- siedziba Komitetu: 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 18 m. 5;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców O lepszą Polskę w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW O lepszą Polskę; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wojciech Kałkusiński; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Franciszek Krzyżaniak; 
- siedziba Komitetu: 01-710 Warszawa, ul. Włościańska 35A;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Piotra Lewandowskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Kazimierz Sochal; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Teresa Pietrzak; 
- siedziba Komitetu: 01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 6/17;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Podbeskidzia, Ziemi Cieszyńskiej oraz Pszczyńskiej w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zofia Kiraga; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Małgorzata Laszczak; 
- siedziba Komitetu: 43-316 Bielsko-Biała, ul. Matusiaka 6 m. 40;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Prawa Polska w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jarosław Żabiński; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna Kubańska; 
- siedziba Komitetu: 40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 90/5;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Prof. Jerzego K. Smorawińskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Lewandowski; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Koczorowska; 
- siedziba Komitetu: 60-320 Poznań, ul. Bułgarska 67/73;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Przeciw Korupcji w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Przeciw Korupcji; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jolanta Ciesielczyk; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Helena Hołda; 
- siedziba Komitetu: 33-100 Tarnów, ul. Kolberga 10;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjaciół Szreka - Szlachetne Serce w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Sylwia Kochaniec; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zofia Kołodziejczyk; 
- siedziba Komitetu: 03-188 Warszawa, ul. Wittiga 5 m. 16;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Kubackiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Stanisław Chlebosz; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Joanna Leszczyńska; 
- siedziba Komitetu: 53-437 Wrocław, ul. Grabiszyńska 162/26;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Społeczno-Samorządowy w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: Ruch Społeczno-Samorządowy; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Kasperek; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Barbara Rozmus; 
- siedziba Komitetu: 32-500 Chrzanów, ul.Grunwaldzka 5/1;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Ryszard Kapała w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Ryszard Kapała; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Anna Maria Kapała; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Michał Sypel; 
- siedziba Komitetu: 39-100 Ropczyce, ul. Kolonia 16;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Ryszarda Maraszka w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Ryszarda Maraszka; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Kowalski; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Bogumiła Zofia Pieczkowska; 
- siedziba Komitetu: 59-220 Legnica, ul. Jerzego Libana 5;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców S jak Senat RP 2005 w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- skrót nazwy: KWW S jak Senat RP; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanisław Zieliński; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Patrycja Stawczyk; 
- siedziba Komitetu: 05-500 Piaseczno, ul. Przedwiośnia 35A;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Społeczni Ratownicy w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- skrót nazwy: Społeczni Ratownicy; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jerzy Henryk Płókarz; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Dorota Julietta Wierzchowska; 
- siedziba Komitetu: 90-360 Łódź, ul. Piotrkowska 238;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Stanisława Tadeusza Kurpiewskiego - Senat 2005 w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Paweł-Michał Nikodym; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Teresa Grzyb; 
- siedziba Komitetu: 07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 22;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Stefana Mikołajczaka w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ireneusz Kuik; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Irena Dąbrowska; 
- siedziba Komitetu: 62-085 Skoki, ul. Pogodna 4;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Stefana Pastuszewskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Joanna Adamska; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Paulina Pastuszewska; 
- siedziba Komitetu: 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 51B/4;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Teresy Liszcz w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: K. W. W. Teresy Liszcz; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Tokarczuk; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Paweł Dudak; 
- siedziba Komitetu: 20-071 Lublin, ul. Wieniawska 15;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Władysława Komarnickiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jerzy Synowiec; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Krystyna Łagoźna; 
- siedziba Komitetu: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kosynierów Gdyńskich 51;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Czesława Wojciechowskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Zbigniewa Czesława Wojciechowskiego; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Flis; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zofia Eugenia Malinowska; 
- siedziba Komitetu: 20-109 Lublin, ul. Królewska 3;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Edwarda Antoszewskiego w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Paweł Michalak; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Magdalena Żmudzińska; 
- siedziba Komitetu: 90-422 Łódź, ul. Piotrkowska 67;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Gołąbka w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Ośko; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Monika Sobieraj; 
- siedziba Komitetu: 26-610 Radom, ul. Żeromskiego 31;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Zychowicza w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Zbigniew Zychowicz; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Kazimierz Lipiński; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Łukasz Andrzej Zemski; 
- siedziba Komitetu: 71-450 Szczecin, ul. Chopina 49b/10;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Zjednoczenie Prawicy w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Zjednoczenie Prawicy; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Czesław Laska; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Katarzyna Chrzanowska; 
- siedziba Komitetu: 66-016 Czerwieńsk, Łężyca, ul. Dolna 30;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Zygmunta Jerzego Szymańskiego - Senat 2005 w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Zygmunt Jerzy Szymański; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Gruza; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marianna Jakubiak; 
- siedziba Komitetu: 08-500 Ryki, ul. Żytnia 8;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców prof. Alfreda Owoca w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW prof. Alfreda Owoca; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Grzybowski; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zdzisław Strach; 
- siedziba Komitetu: 65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 13/111;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców prof. Mariana Miłka w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: KWW Miłek; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Kuczyński; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Anna Prentka; 
- siedziba Komitetu: 66-100 Sulechów, ul. Armii Krajowej 51;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców profesora Marka Zina-niezależnego kandydata lewicy na senatora Rzeczypospolitej Polskiej w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: Komitet Wyborczy profesora Marka Zina; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Stec; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Teodor Augustynowicz; 
- siedziba Komitetu: 35-061 Rzeszów, ul. Słoneczna 2;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Porozumienie Obywatelskie” w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanisław Krzysztof Dolecki; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Wiesława Maria Dzięcioł; 
- siedziba Komitetu: 86-300 Grudziądz, ul. Mariana Buczka 5;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- skrót nazwy: KWW O.K.O.; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marian Piotr Bidziński; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Mirosław Rejmanowski; 
- siedziba Komitetu: 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 lok. 4;

o utworzeniu Ludowego Komitetu Wyborczego Wyborców Józefa Sztorca w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanisław Nowak; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Bogusława Reszetnik; 
- siedziba Komitetu: 33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 5;

o utworzeniu Niezależnego Wyborczego - Komitetu Wyborczego Wyborców w celu zgłoszenia kandydatów na senatorów; 
- skrót nazwy: Niezależni Wyborcy - KWW; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Olga Larysa Sztejnert; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Bogusław Kowalewski; 
- siedziba Komitetu: 00-491 Warszawa, ul. Konopnickiej 6;

o utworzeniu Śląskiego Komitetu Wyborczego Wyborców w celu zgłoszenia kandydatów na posłów i senatorów; 
- skrót nazwy: ŚKWW; 
- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zenobia Korus; 
- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Norbert Skotak; 
- siedziba Komitetu: 41-800 Zabrze, ul. Wolności 276;

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 11:46
    Wprowadził:Bartosz Goździk