• Zarządzenie Nr 9/2005 Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie sposobu zapewnienia przez Krajowe Biuro Wyborcze obsługi i warunków techniczno – administracyjnych pracy okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu R
  APEL PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 lipca 2005 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospo
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2005 r. o przyjmowaniu zawiadomień organów partii politycznych — komitetów wyborczych o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów, zawiadomień pełnomocników wyborczych
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2005 r. o sposobie, miejscu i czasie prowadzenia kampanii wyborczej
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu
 • Wzór kart do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
  Zasady losowania jednolitych numerów dla okręgowych list kandydatów na posłów tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym